Contemporary Småland plattform för konst startar ARKIV på Mejerigatan 3

ARKIV är ett permanent visningsrum/projektrum i Eksjö för samtida konst. Från 1 Januari 2014 är ARKIV aktivt. Mer utförlig information kommer att publiceras på vår FB grupp och på vår blogg contemorarysmaland.wordpress.com senare i år. Vi arbetar nu med utställningsprogrammet för 2014.

Contemporary Småland starts ARKIV at Mejerigatan 3.

ARKIV is a permanent showroom / project room in Eksjö Sweden for contemporary art. From 1 January 2014 is ARKIV active. More detailed information will be posted on our FB group and on our blog contemorarysmaland.wordpress.com later this year. We are now working on the exhibition program for 2014.

Link to our FB group.
https://www.facebook.com/pages/Contemporary-Sm%C3%A5land-plattform-f%C3%B6r-konst/164768383559067?ref=hl

Link to our blog.

https://contemporarysmaland.wordpress.com/

Besöksadress ARKIV

Mejerigatan 3
57531 Eksjö
Galler2
Galleri1
Galleri3
blådörr
ingång
fasad1

Annonser